www.vkmajsa.hu

 
 
Címlap: Szolgáltatások
 
 

Szolgáltatások

Nyomtat

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg:

 •       Könyvtárlátogatás, rendezvények látogatása
 •       A könyvtár gyűjteményének helyben használata
 •       A katalógus használata
 •       Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Beiratkozási díj:

 •       Teljes díj: felnőtteknek 760,- Ft    
 •       Kedvezményes díj: 16 éven felüli tanulóknak 380,- Ft
 •       Ingyenes: 16 éven aluliak, 70 éven felüliek, könyvtári, múzeumi és levéltári dolgozóknak, valamint fogyatékkal élőknek
 •       A beiratkozási díj 1 évre (beiratkozástól számítva) érvényes.

Beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell megadni és igazolni:

 •       Név
 •       Anyja neve
 •       Születési hely
 •       Lakcím
 •       Személyi igazolvány vagy útlevél száma

A személyes adatokban bekövetkezett változást kérjük közölni!

Alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások:

 •       Fénymásolás A/4 30,- Ft/oldal A/3 50,- Ft/oldal 
 •       Dupla oldalas fénymásolás A/4 lap 50,- Ft
 •       Olvasóterem bérbe adása fél napra 9.525,- Ft
 •       Olvasóterem bérbe adása 1 napra 19.050,- Ft
 •       Fax küldése oldalanként 190,- Ft
 •       Fax fogadása oldalanként 50,- Ft
 •       Internet használata ingyenes, azonban a számítógép használat amortizáció miatt 200,- Ft/óra
 •       Számítógépes szöveg nyomtatása 50,- Ft/oldal
 •       Színes nyomtatás A/4-es méretben: kép: 635,- Ft/oldal, szöveg: 255,- Ft/oldal
 •       Szkennelés 50,- Ft/oldal

Kölcsönzési tudnivalók

 •      1 alkalommal 5 kötet kölcsönözhető.
 •      DVD kölcsönzési díja 635,- Ft/lemez. A DVD kölcsönzés csak 16 éven felüli, beiratkozott olvasóinkra vonatkozik és kizárólag a kölcsönzési joggal beszerzett lemezekre érvényes!

Kölcsönzési határidő:

 •       Normál kölcsönzésű könyv: 4 hét   
 •       Kötelező irodalom: 2 hét
 •       Olvasótermi dokumentumok (kézikönyvek, folyóiratok, audiovizuális dokumentumok) kölcsönzése korlátozottan, az adott helyzettől függően max. 1 hét.
 •       DVD esetében kölcsönzési naptól a következő kölcsönzési nap zárásáig
 •       Szakdolgozatok, napilapok, közlönyök, friss folyóiratok nem kölcsönözhetőek.
 •       Hosszabbítás 2 alkalommal lehetséges.

A határidőre vissza nem hozott dokumentumokért késedelmi díjat számítunk fel.

 •       Olvasótermi dokumentumoknál napi 125,- Ft/könyv     
 •       Kötelező irodalomnál napi 125,- Ft/könyv
 •       DVD esetében napi 380,- Ft/lemez
 •       Normál kölcsönzésű könyveknél:
              1. felszólítás után 125,- Ft
              2. felszólítás után 255,- Ft
              3. felszólítás után 510,- Ft

Az elveszített, vagy megrongálódott dokumentumokat ugyanazon mű ugyanazon kiadásával pótolhatják az olvasók, vagy az adott mű gyűjteményi értékét kell megfizetni.

Az állományban nem szereplő műveket az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk. Ennek költsége 1.145,- Ft/könyv. Ha a dokumentum fénymásolatban érkezik, az adott könyvtár szolgáltatásainak megfelelő fénymásolási díjat és a postaköltséget az olvasó fizeti.

Előjegyzés

 •      maximum 3 könyv értesítéssel, 1 hétig félrerakva 125,- Ft/alkalom

Általános tájékoztatás

 •      könyvtárról (gyűjtemények szolgáltatásai, használata)
 •      más könyvtárak szolgáltatásairól
 •      a városra vonatkozó információk (önkormányzati ülések, jegyzőkönyvek, rendeletek)

Szakirodalmi tájékoztatás

 •      irodalomkutatás  
 •      helyismereti, helytörténeti információk
 •      bibliográfiai adatszolgáltatás
 •      zenei tájékoztatás
 •      számítógépes szolgáltatások (Complex CD Jogtár, Internet hozzáférés, szövegszerkesztő használata)

Rendezvények

 •     könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások
 •     vetélkedők
 •     irodalmi és zenei rendezvények
 
 
 
 
left direction
right direction
Szikora Ádám költő 2018-ban
Szabados Ágnes műsorvezető, riporter 2018-ban
Lackfi János író, költő, műfordító 2017-ben
Szily Nóra újságíró, pszichológus 2017-ben
V. Kulcsár Ildikó író, újságíró 2017-ben
Grecsó Krisztián író, költő 2017-ben
Sándor Anikó író, újságíró 2017-ben
Fábián Janka írónő 2017-ben
Nóvé Béla történész, esszéíró, dokumentumfilm-készítő 2016-ban
Endrei Judit bemondó, szerkesztő-műsorvezető 2016-ban
Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár 2016-ban
Paál Zsolt író, pedagógus 2016-ban