www.vkmajsa.hu

 
 
Címlap: Állományunk Különgyűjtemények
 
 

Különgyűjtemények

Nyomtat

EU-sarok

Állománya 2018. március 31-én:

 • 490 könyv
 • Videokazetták (Uni-Jó videókazetta sorozat, Tizenkét csillag, Felkészülés az Európai Uniós tagságra)
 • Európa ifjú polgára (ismeretfejlesztő társasjáték), EU: belül tágasabb (társasjáték)
 • Számítógépes dokumentumok (Az Európai Unió: CD-ROM, Euro: alkosson képet az EU-ról: CD-ROM, Complex CD EU Jogtár: CD-ROM, stb.)
 • Hangzó dokumentumok: Himnuszok, Sapere Aude rádiós műsorsorozat
 • Európa Szerver (online)
 • Szóróanyagok, ismertetők, tájékoztatók
eusarok2016

Európai Uniós dokumentumok jegyzéke - 2018

Elhelyezése:
Jól látható helyen, elkülönítve, a gyermekrészlegről leválasztott térben helyeztük el. Állománya jól áttekinthető, szakrend szerinti bontást tükröz. Olvasótermi része korlátozottan kölcsönözhető.

Krónikája:

 • 2001

  A Külügyminisztérium EU Politikai Kapcsolatok Főosztálya pályázatán 130 000 Ft-ot nyertünk Európai Uniós dokumentumok vásárlására. A megvásárolt könyveket könyvtáadatbázisunkkal feltártuk, szakkönyvállományunktól elkülönítve, külön polcon helyeztük el.

 • 2002

 A Külügyminisztérium meghívásos pályázatán ismét nyertünk, ezúttal 150 000 Ft-ot. A pénzbeli támogatáson kívül részt vehettünk egy jól szervezett 2 napos intenzív továbbképzésen, amelyet a Külügyminisztérium az Országgyűlési Könyvtárral és az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjával együtt szervezett. Az Interneten előfizettünk az Európa Szerverre mely lehetővé teszi a könyvtár felhasználóinak, hogy hozzáférjenek az EU-val kapcsolatos legfrissebb információkhoz. Az Új Kun-Majsa című helyi lappal közösen EU-s vetélkedősorozatot szerveztünk. 2002. szeptember 7-én a Majsa Napok keretében Európai Uniós rendezvényt szerveztünk, itt került sor az elkülönített EU-sarok ünnepélyes átadására.

 • 2003

 A minisztérium pályázatán 140 000 Ft-ot nyertünk. Igazgatónk részt vett az EU Magyarországi Delegációja által szervezett brüsszeli tanulmányúton. "Játékos Európa" címmel Európai Uniós vetélkedőt szerveztünk általános iskolásoknak.

 • 2004

 140 000 Ft-ot nyertünk a minisztérium meghívásos pályázatán. A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Ponttal közösen a csatlakozás napjára a város főterén EU-standot állítottunk fel, s népszerűsítettük különgyűjteményünket is.

 • 2005

 A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztályától 150 000 Ft-ot nyertünk a közkönyvtárak uniós pályázata keretében, amelyet dokumentumok beszerzésére és rendezvényekre fordítottunk.

 • 2007

 A Külügyminisztérium támogatásával 150 000 Ft-ot nyertünk állománygyarapításra és rendezvényszervezésre.  A dokumentumvásárláson kívül területi játékos EU vetélkedőt tartottunk gyerekek számára, valamint előadást szerveztünk az uniós pályázati lehetőségekről. Továbbá részt vettünk az EU témájában évenként megrendezett kétnapos konferencián.

 • 2008

 A minisztérium meghívásos pályázatán ismét 150 000 Ft-ot nyertünk. A Majsa Napok városi rendezvényen a  Europe Direct munkatársaival egész napos játékos vetélkedőt rendeztünk. Ezen kívül két előadást szerveztünk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról, valamint az uniós agrártámogatásokról.  2008. október 21-ig európai önkéntes küldő és fogadó hely voltunk.

 • 2009

 A Külügyminisztérium pályázatán 150 000 Ft-ot nyertünk. Területi játékos EU-s vetélkedőt tartottunk gyermekek számára,  a Europe Direct munkatársaival közösen játékos vetélkedőt szerveztünk „5 éve az Európai Unióban” címmel. Szintén a Europe Direct munkatársainak közreműködésével rendhagyó órákat szerveztünk gimnazistáknak  fogyasztóvédelem és  továbbtanulás témakörben.  Helyi és környékbeli lakosoknak az európai agrártámogatásokról szerveztünk előadást.

 • 2011

 A közkönyvtárak uniós pályázatán ezúttal 130 000 Ft-ot nyertünk állománygyarapításra és programszervezésre. A dokumentumok beszerzésén túl a Europe Direct közreműködésével előadást szerveztünk középiskolásoknak a fenntartható fejlődésről. Az általános iskolás korosztály az EU soros elnökségéről tájékozódhatott, míg az óvodások Kreatív Zöld Nap keretében foglalkoztak a környezetvédelemmel.

Helyismereti gyűjtemény

Állománya:

 •      helyi vonatkozású könyvek                 
 •      szakdolgozatok
 •      periodikumok
 •      sajtóanyagok, cikkek
 •      aprónyomtatványok
 •      térképek
 •      fotók
 •      prospektusok
 •      színlapok
 •      kéziratok
 •      hangzó dokumentumok
 •      kiállítási anyagok
 •      szórólapok
 •      meghívók
hgy2016

Gyűjtjük a helyi szerzők műveit, helyi emberekről szóló munkákat, a Kiskunmajsával, környékével, Bács-Kiskun megyével foglalkozó dokumentumokat, helyi kiadók termékeit. Megtalálhatók itt azok a dokumentumok is, amelyek a város, a szűkebb és tágabb haza történelmi, politikai, természettudományi, művészeti, nyelvészeti, irodalmi értékeit tárják fel. Megőrizzük a helyi kiadók, nyomdák, sokszorosítók által előállított dokumentumokat. Neves emberek dedikált művei is ebben a gyűjteményben találhatók.

Elhelyezése:
A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0038  és TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025 pályázatok keretében újonnan kialakított részlegben helyzetük el. Helyismereti dokumentumok kölcsönzése csak korlátozott ideig lehetséges, a szakdolgozatokat nem kölcsönözzük.

Archiválás és cikkfeltárás:

2009-ben kezdődött meg a helyi lapok retrospektív, analitikus feltárása. A TextLib adatbázisban jelenleg több mint  27.500 cikk kereshető a helyi lapokban (KaLap, Kunsági Hírlap, Majsa Info, Majsai Közlöny, Petőfi Népe, Új Kun-Majsa, Vasárnapi Petőfi Népe).

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039 pályázatnak köszönhetően 2012-ben megkezdődött a Helyismereti gyűjtemény aprónyomtatványainak archiválása. A helyi hálózaton elérhető Kulturális archívum adatbázis több mint 550 aprónyomtatvány elektronikus változatát tartalmazza. 

 
 
 
 
left direction
right direction
Szikora Ádám költő 2018-ban
Szabados Ágnes műsorvezető, riporter 2018-ban
Lackfi János író, költő, műfordító 2017-ben
Szily Nóra újságíró, pszichológus 2017-ben
V. Kulcsár Ildikó író, újságíró 2017-ben
Grecsó Krisztián író, költő 2017-ben
Sándor Anikó író, újságíró 2017-ben
Fábián Janka írónő 2017-ben
Nóvé Béla történész, esszéíró, dokumentumfilm-készítő 2016-ban
Endrei Judit bemondó, szerkesztő-műsorvezető 2016-ban
Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár 2016-ban
Paál Zsolt író, pedagógus 2016-ban